Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

Υπαίθριο Εμπόριο - Λαϊκές Αγορές - Κατασχέσεις - Αγορανομικές Διατάξεις

Ελληνική Νομοθεσία, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Εγκύκλιοι, Αποφάσεις κ.λ.π. για υπαίθριο εμπόριο (στάσιμο και πλανόδιο), λαϊκές αγορές, κατασχέσεις εμπορευμάτων, επιβολή προστίμων, αγορανομικές διατάξεις